ועד החוג ורכזי גזע

ועד החוג הישראלי לכלבי רוח ורכזי גזע לשנת 2019

שיין קלי

חברת ועד

גזברית החוג

054-2428149

joyful.salukis@gmail.com

עו"ד אריק שורץ

ועדת ביקורת

052-2442502

arie@sa-lawyers.co.il

ציפורת כרמל
יוליה ווזילקין

חברת ועד

מרכזת גזע סלוקי

054-4577134

vozulka@gmail.com

חברת ועד

050-2504291

ויקטוריה וקסר-גולדנר
נדב לוי

רכז גזע גרייהאונד איטלקי

054-7915457

Nadavlevy025@gmail.com

רעות דישבק

יו"ר החוג

050-7799226

reut.rainbow@gmail.com

קסניה גאלנצאן

חברת ועד

רכזת גזע בורזוי

054-6449995

kseniagal@gmail.com

ד"ר צחי נבו

רכז גזע אזוואק

054-2075005

zachinvo@gmail.com

 

רכזת גזע וויפט

052-8979286

carmitgreatdane@gmail.com