top of page

בורזוי Borzoi, Russkaya Psovaya Borzaya

גזע הבורזוי הגיע לראשונה לחוג הישראלי לכלבי רוח ב- 1971. היתה זו כלבה מבית הגידול Matalone באנגליה, ובעקבותיה מספר כלבים מגרמניה מ-Fon Zar Solituzy. מספר שגרים נולדו בשנות ה-70 וה-80, אולם הגזע לא צבר פופולריות רבה.

 

רק בתחילת שנות ה-90 החל הגזע לפרוח כתוצאה מגל ההגירה הגדול מבריה"מ לשעבר. כלבים רבים שהגיעו עם בעליהם שימשו בסיס לגידול המקומי.

גלינה ליבמן שהגיעה ממוסקבה עם שתי כלבות וזכר, התבלטה במהרה עם בית גידולה "לאלי".

תוך מספר שנים נירשמו למעלה מ-60 כלבים, חלקם הגיעו לתארי אליפות. מגדלים נוספים תרמו חלקם לגזע שהפך במהרה לגזע הפופולרי בחוג באמצע שנות ה-90. שתי כלבות יבוא מדנמרק שהביא מיקי דואר נהרגו בהתקפת טילי סקאד בזמן מלחמת המפרץ. בסוף שנות ה-90, ירדה הפופולריות של הגזע וכתוצאה ירד מספר השגרים והגורים.

משנת 2015 בורזוי שוב בעלייה עם ייבוא חדש של כלבים מרוסיה ואוקראינה. בשנת 2017 נרשמה המלטה חדשה של 7 גורי בורזוי, מאז ההפסקה של כמעט 9 שנים והיום מספר הבורזוים בארץ מגיע לבערך 20 כלבים.

Sokol & K Gromoverjez

Sokol & K Gromoverjez

Photo: Alena Spivak

Aura, Luna & Rusich

Aura, Luna & Rusich

Rusich Slavnyi

Rusich Slavnyi

Apriori Luxury Hariton

Apriori Luxury Hariton

Arbat & Eva

Arbat & Eva

Photo: Alena Spivak

Lev (Dov)

Lev (Dov)

Photo: Alena Spivak

Aurora SilverLight Sunrise

Aurora SilverLight Sunrise

Photo: Alena Spivak

Solovyev Elan

Solovyev Elan

Photo: Alena Spivak

Borzoi

Borzoi

Photo: Alena Spivak

borzoi

borzoi

28947220_2103880016511938_94838564673090

28947220_2103880016511938_94838564673090

Hepi Hepri Moroz

Hepi Hepri Moroz

EUW 2001

Lexi, Vesna & Afgan Ulrich

Lexi, Vesna & Afgan Ulrich

Photo: Oleg Lenco

Aura, Luna & Luna

Aura, Luna & Luna

Lev (Dov)

Lev (Dov)

Photo: Alena Spivak

Athenas MoonLight Sparkles

Athenas MoonLight Sparkles

Photo: Alena Spivak

Vesna

Vesna

photo by Alena Spivak

Tzar & Luna

Tzar & Luna

Photo: Alena Spivak

Eva, Dov & Luna

Eva, Dov & Luna

Photo by Ksenia Galantzan

Lexi

Lexi

Rusich Slavnyi

Rusich Slavnyi

bottom of page