top of page

אזאוואק Azawakh

התוספת האחרונה לקבוצת כלבי הרוח בעולם וגם בארץו הוא גזע האזאואק - AZAWAKH, מקורו בעמק האזאואק שבאיזור הסהאל שבדרום מדבר סהרה באגן הניקוז של נהר הניג'ר שמשתרע על פני 3 מדינות אפריקאיות – מאלי, ניג'ר ובורקינה פאסו.

הגזע הגיע לאירופה רק בשנות השבעים ורכש לו במהרה מעריצים בשל יופיו ואופיו. ה-FCI הכיר בו כגזע ב- 1981, תחת חסות צרפתית. על תולדות הגזע תוכלו לקרוא עוד בדף המאמרים.

כלבת האזאואק של ד"ר צחי נבו - אסקה - היתה הכלבה הראשונה מגזע זה בארץ, צחי הביא אותה עמו בשובו מלימודיו בסלובקיה היא כיכבה בתערוכות, השתתפה במירוצים וזכתה לתשומת לב מיוחדת.

ההמלטה הראשונה אצל צחי היתה ב-2003 לזוג כלבי היבוא הבא - דיאלן מאיטליה ועיישה מגרמניה.

bottom of page